Συνεργάζομαι τα τελευταία χρόνια με τον Ηλία στη φωτογράφηση και το σχεδιασμό των posters που χρησιμοποιεί για τις συναυλίες του στη Κρήτη, ένα μικρό δείγμα από τις φωτογραφίες ακολουθεί.