Η φωτογραφία γάμου δεν είναι μόνο η στιγμή,

δεν είναι μόνο το φως ή το χρώμα της εικόνας,

είναι μια ποικιλία συναισθημάτων που η γεύση τους όσο παλαιώνει,

όσο αυτή η εικόνα αντέχει στο χρόνο, γίνεται και πιο γλυκιά.